onsdag 23. april 2014

Den røde armé // The Red Army

Rød invasjon! Svarthalespove av underarten islandica har startet trekket nordvestover, og mange skal trolig til Island. En del fugler stopper opp i Lofoten. Dette er en av vårens flotteste skuer.

Vestvågøy er blant de sikreste plassene i Norge for å oppleve fuglene. Ikke bare sees de under trekket, den kan også hekke i kommunen. Fuglene kan således oppleves gjennom hele sommeren.

Dette er en av de aller sjeldneste hekkefuglene i Norge. Den "islandske svarthalespovens" utbredelse i Nord-Norge er ikke fullt ut kartlagt: parene hekker spredt og er få.


//


The Black-Tailed Godwit, subspecies islandica, has now started the migration to the northwest, and many are visiting Lofoten for a short break before returning to Iceland from its winterground. 

The magnificent birds also breeds in Lofoten, but only in very small numbers, and can be observed if you are visiting Lofoten in the summertime. The population in Northern Norway is not well known. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar