mandag 21. april 2014

Snadderand på besøk // A rare visitor: The Gadwall

Selv om snadderanda normalt ikke hekker i Lofoten (det har forekommet, blant annet på Værøy), er det en av artene man kan regne med å se i løpet av våren. Den er alltid svært fåtallig. Faktisk er snadderanda en svært sjelden hekkeart i hele Norge, og våtmarksystemene på Jæren i Rogaland er den sikreste plassen for å oppleve hekking.

Med dette i minnet er det fascinerende at denne sørlige andearten vender tilbake på besøk i Nordland, år etter år.

//

The Gadwall is a very scarce breeding species in Norway. Even though, some birds annual is reported is our area, here up in the north. The migration have begun!


Snadderand-par i Svanvatnet like utenfor Leknes, Vestvågøy. Dette er et svært grunt vann, yppelig for ender og vadere. Rundt vannet er det anlagt travbane. Dette kan være med på å gjøre vannet til en ekstra egnet plass for bakkehekkende arter, da den menneskelige aktiviteten i dette tilfellet tilbyr noe beskyttelse fra rovdyr.
//
A pair of Gadwall in a little lake just outside Leknes, Vestvågøy.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar