torsdag 29. mai 2014

Fjellmyrløper: To stjerner og en drøss med striper // The Broad-billed Sandpiper: Two stars and a whole lot of stripes

To fjellmyrløpere gjestet Svanvatnet i dag. Slutten av mai og begynnelsen av juni er typisk ankomsttid for denne fåtallige og sjeldne vaderarten. Fuglene er på vei til bortgjemte myrer i østlige deler av Skandinavia, eller de skal til Sibir. Fjellmyrløper overvinter både i Afrika, Asia og Australia. 

Typisk for arten er de mange strekene på rygg og i ansikt, noe som gjør den, overfladisk sett, ganske lik en liten bekkasin. 

//

Two Broad-billed Sandpipers arrived in the little lake Svanvatn this afternoon. The date is typical for the species, as they now are returning to their breeding grounds in remote marshland in northeastern parts of Scandinavia and in Sibiria. They winter in Africa, Asia and in Australia.

The plumage, with a lot of stripes, also with a striking face pattern, makes it a bit like a Common Snipe in appearance. 

Den ene fjellmyrløperen sov under fotoseansen // One of the Broad-billed Sandpipers sleep the whole time...
Fjellmyrløperen kan minne om en bekkasin // The Broad-billed Sandpiper resembles a Common Snipe
Mindre i størrelse enn myrsnipene til høyre // Small size compared to the Dunlins
Merk formen på nebb // Notice the shape of the bill
Fjellmyrløperen i midten // The Broad-billed Sandpiper in the middle
Fjellmyrløper bakerst, svarthalespover i bakgrunn // The Broad-billed Sandpiper to the left, Black-tailed Godwit in the back
Dvergsnipe // The Little Stint
Svanvatn, et svært viktig hekke- og rasteområde // Svanvatn, a very important and good birding-area


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar