mandag 30. juni 2014

Boltit: nedtonet skjønnhet // The Eurasian Dotterel: Subtle beauty

To boltiter fotografert på Saltfjellet, begge hunner. En hunn kan ha flere hanner, og det er flest hunner å se. Hunnene har de flotteste fargene. Dette omvendte kjønnsrollemønsteret, såkalt polyandrisk adferd, finner man i størst omfang hos boltit og svømmesnipe. // Two Dotterel at Saltfjellet, both females. A female can mate with several males (polyandric), and is often seen. The female hold the strongest colors, and is a beautiful creature. This reverse pattern in the relationship between the sexes is most common in the lives of the Dotterel and the Red-necked Phalarope. 

Man kan gå rett forbi en boltit uten å merke at den sitter få meter fra deg. Derfor er dette en oversett fugl i fjellet, men direkte vanlig er den ingen steder, og man må ofte jobbe litt for å finne den. Boltiten liker seg der vegetasjonen er skrin, og snøflekkene ligger tett.  

Boltitene på Saltfjellet i Nordland er spennende foto-objekter. Når man først blir var fuglenes tilstedeværelse er de en sann glede å jobbe med. Fjellviddene, ofte med slakk helling, gir gode variasjoner i valg av bakgrunn. Raske endringer i lysforhold setter sterkt preg på bildene. Skifte mellom snødekke og mørkt terreng som bakgrunn kan være krevende for selv den beste fotograf. 

Lofoten Birding håper å få arrangert fototurer til Saltfjellet i 2015, der boltiten er en av fokusartene. 

// 

The Dotterel can be a hard bird to find, it breeds in the remote areas in the mountains, where the snow often party covers the ground all summer. And, you can walk rigth next to a bird, and not notice its presents. 

These birds offers nice challenges for a photographer. The switch in snow-covered and dark background and often rapid changing light-conditions makes it a more demanding task to get nice pictures. The terrain offers a variable choice of backgrounds. 

Lofoten Birding hope to offers trips to their breeding-grounds summer 2015. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar