lørdag 12. juli 2014

Oversomrende gulnebblom og islom // Summering White-billed Divers and Great Northern Divers

"Kjempelommene" med de mektige Flakstadfjellene i bakgrunn.

Lofoten opplever for tiden "syden-stemning", med svært sommerlige temperaturer og sol. Mange fugler, særlig våtmarksfugler, ser ut til å ha en god hekkesesong. Det er også mye sjøfugl å se i havområdene på yttersiden av Lofoten. Vi legger spesielt merke til at det er godt med alker, samt mange lunder, å se. Det siste er ikke udelt positivt. Det kan tyde på at hekkeplassene lengst vest i Lofoten, ved Røst og Værøy, er forlatt i år uten at hekkingen ble vellykket der. 

Mer normalt er det at unge (2K) gulnebblom og islom kan oversomre, de hekker ikke før de er voksne, og noen velger dermed å ikke dra nordover når hekketiden kommer. Artene er utbredt i arktiske strøk: Islom på Svalbard, Island, Grønland og Nord-Amerika. Gulnebblom er en nordsibirsk art. Totalt to islom (inkludert en voksen i praktdrakt) og tre gulnebblom i havområdene med Ramberg må sier å være overraskende bra. Vi håper de trives i varmen.

//

Lofoten is experiencing "tropical heat" in July, with temperatures above normal and a lot of sunny weather. Even so we have company of celebirtys from the Arctic: a total of to Great Northern Divers (one in breeding plumage) and three White-billed Divers have been seen the last days near Ramberg in Flakstad. Younger, non-breeding birds of these two species can spent the summer in Lofoten, while adults are rare. Tre gulnebblom // Three White-billed Divers
Merk farge og form på nebb // Note the color and shape of the bill
Romantikk på gang? // Romance? 
Islom til venstre, og flokken med tre gulbebblom til høyre. Flakstad i bakgrunnen. // Great Northern Diver to the left, together with the three White-billed Divers. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar