torsdag 22. mai 2014

Amursvale, ny art for Vestvågøy // Red-rumped Swallow, a new bird in Vestvågøy municipality


Nå er trekket av Afrika-trekkere i Lofoten på sitt høyeste, løvsangere og svarthvit fluesnappere synger over alt. Nye arter som gjøk og rødnebbterne har også ankommet. 

Låvesvalene ankommer Lofoten i månedskiftet april-mai, men det er først den siste ukene mengdene har gjort sitt inntog. Det gir muligheter for å lete etter sjeldnere arter i svaleflokkene. Med regn i kveld samlet det seg cirka 25 svaler over Storeidvatnet. Vi hadde et lite håp om å få oppleve fire forskjellige arter blant disse, vi fant tre: amursvale, låvesvale og sandsvale!

Amursvale er en svært sjelden fugl i Norge. De siste årene har den vært årlig, ofte med flere fugler i løpet av en sesong. Fra Lofoten finnes et funn fra før: en amursvale ble sett midtsommers på Røst tidlig på 90-tallet.

//

With a lot of birds arriving from Africa these days, the migration here in Lofoten is certainly on its peak, with Willow Warblers and Pied Flycathers singing almost everywhere. We saw the first Swallows some weeks ago, but now they are increasing in numbers, and the chance of finding a Red-rumped Swallow are much better.

With light rain this evening, a flock of Swallow, Sand Martins and a Red- rumped Swallow was gathered over Storeidvatnet in Vestvågøy.

The Red-rumped Swallow is indeed a rare bird in Norway, but seen annually. There is only one previous record in Lofoten: a midsummer bird was at Røst in the early nineties.

Endelig end en amursvale i Lofoten! // Finally another Red-rumped Swallow in Lofoten!
Mørk undergump er noe av det som skiller den fra våre vanlige svaler // Black undertail-covers
Finere blir det ikke // Hansome, is he (or she...) not? 
På avstand en nokså mørk fugl, ved nærmere øyesyn.... // A rather dark bird, but when showing well...
Amursvala mangler låvesvalas mørke bryst // Lacking the dark breast of the Swallow
Sett i cirka 30 minut, forsvant trolig når været lettet // Present for about half an hour, it probably flew of when the rain stopped
Flokker med låvesvale er nå på trekk i Lofoten // Flocks of Swallow on migration
Låvesvaler med snødekte fjell i bakgrunn // Swallows with snow-covered moutains in the back
Låvesvale til sammenligning // Swallow - for comparison
Amursvala gjestet Storeidvatnet, velkjent for sine gode hekkebestand av horndykker // The lake with the Red-rumped Swallow, Storeidvatn, is well known for a good population of Horned Grebe

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar