tirsdag 6. mai 2014

Den lille lommen // The little diver

Smålom er den minste av alle lom-arter. Faktisk er det bare fem ulike arter i denne familien i hele verden. Smålom er den tallrikeste arten i Lofoten, slik den også er vanligst i Norge sett under ett. 

Den hekker i små vann, tjern og pytter. Det kan være fristende å prøve å fotofrafere lom ved reirplass, men det er absolutt ikke å anbefale dersom lokaliteten ikke er spesielt tilrettelagt for dette. 

Dette lom-paret er ikke fotografert ved hekkeplass. De rastet i sjøen, cirka 1 kilometer fra tjernet de hekker i. 

//

The Red-throuted diver is the smallest of the worlds five (!) species of divers. This is the most common diver in Lofoten, like it is in the rest of Norway.

Breeding in small ponds and lakes, it can offer some good possibilities for pictures, but should normally always be left alone at a breeding site.

This pair we found in the sea, about 1 km from where they breed. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar