mandag 5. mai 2014

Guidet fototur til eventyrskogen - Lierne og inn i Sverige// Phototrip with Lofoten Birding to the magical forests in Lierne with Sweden

Lierne er et område i Nord-Trøndelag, helt tett inn på svenskegrensen. I disse enorme arealene som man deler med Sverige er det massevis av skog, myrer, fjellvidder og store innsjøer. En del av skogen er også såkalt produktiv skog. I østlige breddegrader er området særlig attraktivt for en del krevende skogsarter. Både fugl og dyr trives godt her.

Når man blir kontaktet om fototur for å lære om fugl, men samtidig boltre seg i fotoobjekter kan dette være en god destinasjon å begynne. Her har du stort artsmangfold og gode fotomuligheter. Lofoten Birding og Marius Karlsen hadde fire dager å boltre oss på. Vi begynte i Lierne før vi bevegde oss mer og mer øst og inn i Sverige. Det ble en magisk tur med stemningsfulle ugler, masse rovfugler, tiurleik, orrleik, lavskriker, duetrost, elg, rådyr, hjort og spretne harer.


Vi velger å la fotografiene tale for seg selv, med fyldig bildetekst. La deg forføre!


For mer informasjon se www.lofotenbirding.no

//

Lierne is an area of Nord-Trøndelag, close on the Swedish border. In these vast areas that you share with Sweden there are lots of forests, marshes, mountains, plains, and large lakes. Part of the forest is also called productive. In eastern latitudes, the area is particularly attractive for a number of demanding forest species. Both birds and animals thrive.

When you are contacted about a guiding tour to learn about birds, but also have a lot of photo objects, Lierne can be a good destination to start. Here is a great variety of species and great photo opportunities. Lofoten Birding and Marius Karlsen had four days on this trip. We started in Lierne before we moved ourselves more and more east into Sweden. It was a magical trip with atmospheric owls, lots of raptors, Black Grouse, Capercaillie, Siberian Jays, Mistle Thrush, elk, deer and bouncy rabbits.

We choose to let the photos speak for themselves, with information under the pictures. Let yourself be seduced!


For more information, visit www.lofotenbirding.no
 

Lavskrike er en tillitsfull fugl som gjerne kommer bort til deg av ren nysgjerrighet. Denne var likevel mer interessert i larver å spise enn i fotografen // Siberian jay is a trusting bird who would come up to you out of sheer curiosity. This was still more interested in caterpillars to eat than the photographer
          Haukugla var i storform der den jaktet mus på hogstfeltet foran oss // The Hawk Owl was trying to catch mice on some of the logging areasLappugle på reir i Sverige ble et av høydepunktene på turen // Great Grey Owl on its breeding area in Sweden was one of the highlights on the trip


 Lappugle i lett snø // Great Grey Owl in snow


Titter opp fra skorsteinen // Looking up from it´s "chimney"

Det er flere uglearter som kan hekke åpent i et såkalt "skorsteinsreir", lappugla er en av dem // There are some owl species who can breed in these open nests, the Great Grey owl is one of them

 Fjellvåken var også på trekk, men også enkelte par hadde allerede funnet seg til rette på hekkeplass. Cirka 50 fjellvåk ble sett på turen! // About 50 Rough-legged Buzzard was seen on the trip

 Orrfugl ble sett daglig. Tidlig på morgenen kunne du se hannene samle seg i flokk på myra og sloss! // Black Grouse was seen daily, early in the morning you could see them fight eachother er on the marshlands.


Også dyr trives i Lierne. Denne rådyrbukken rakk tunge til fotografen! // Deer showing it´s tongue to the photographer!


Elgen har gode dager i Lierne // The Elk thrives in Lierne


Flere titalls tårnfalk ble sett på turen // Tens of Common Kestrels was seen on the trip


En tiur som viser seg frem // A Capercaillie showing off

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar