mandag 5. mai 2014

Skjeand på Storeid-besøk // The Northern Shoveler

Pent vær har vi hatt lenge i Lofoten, nå stiger også temperaturen. Et par skjeand varmet ekstra i dag.

Denne arten er fåtallig over hele landet, og trives best i næringsrik våtmark. Den overvintrer i Vest-Europa og Nord-Afrika, og trekker nordover med våren.


//

Rising temperatures in Lofoten, and this pair of Northern Shovelers kept us even warmer. 

Few in number in Norway - even so, this was an expected visit, and some pair may even breed in northern Norway.

It winters in western Europe and northern Africa. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar