onsdag 7. mai 2014

Knekkand: ny art for Flakstad // The Garganey: a new bird to Flakstad

På en uke er det sett to nye arter for Flakstad kommune. Denne gangen var det den fantastisk vakre knekkanda som skulle dukke opp, mens den forrige var halsbåndfluesnapperen. Denne andarten er en fåtallig gjest i Nord-Norge, og kommer som regel senere enn de første stjertendene, snadderendene og skjeendene (som også er trekkende gressender).

Knekkanda overvintrer i Afrika. Ikke langt unna ble det også hørt småspove, også den nyankommet fra det samme kontinentet. 

// 

The last week there has been recorded two new species for Flakstad, one of the western municipalitys  in Lofoten. The Garganey is a magnificent bird, and it is a scarce visitor in our area. The other new species the last week was the Collared Flycatcher. 

Since the Garganey winter in Africa, they usually arrive rather late in spring compared to some of the other migrating ducks. 

To hanner // Two drakes


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar