onsdag 11. juni 2014

It is time to reveal our quiz from yesterday // På tide å avsløre fotonøtta fra i går!

Delvis leucistisk .....? // Partially leucistic ......?


Tirsdag 10. juni var vi på Saltfjellet for å kartlegge fuglelivet der oppe. Vi møtte på mange fantastiske fugler, som alltid, men en var nogenlunde spesiell!

Vi valgte å gjøre en morsom sak ut av det, og spørre dere der ute om dere visste hvilken fugl det var vi hadde fotografert. I felt så den nesten helt hvit ut, og på bildet vi valgte å legge ut kan man skimte en "hvit fugl" med mørke vinger, flanker og stjert med gulfarget innslag i gump, ansikt og på skuldrene. 

Det var ikke lett å se artstilhørighet, noe som forslagene vi fikk inn viste. Blant annet heipiplerke, grønnsisik, rødstrupe og gransanger ble nevnt. Men ingen av disse var riktig.

For oss som var i felt denne dagen var der derimot enkelt. Den sang hyppig, og med kjente, flotte strofer ga den vekk at den var en LØVSANGER vi hadde å gjøre med noe to av dere klarte. Imponerende!

Takk for alle som bidro til å gjøre det til en morsom sak på Facebook-sidene våre. 


En delvis leucistisk løvsanger har valgt Saltfjellet til sin hekkeplass 


// 

Tuesday 10th June we were on Saltfjellet to register the birdlife there. We met many wonderful birds, as always, but one was very special! 

We decided to make a fun quiz, and ask you out there if you know what bird it was we had photographed. 

It was not easy to see species belonging, which proposals we received showed. Among other things, Meadow Pipit, Siskin, Robin and Chiffchaff were mentioned. But none of these were correct. 

For us that was in the field that day was there, it was however simple. It sang frequently, and with famous beautiful song it gave away what species it was. 

Thanks to all who helped make it a fun thing on our Facebook pages. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar