søndag 1. juni 2014

Lofoten Birding tar pulsen på Sør-Norge // Lofoten Birding checking out the birds in southern Norway


Lofoten har mye å by på, men en foto-tur sørover er heller ikke å fornekte. Denne gangen var det skogsområder (og fugler langs veien!) i sørøstlige trakter av Norge som var målet. Vi ble ikke skuffet!

//

Lofoten is sure fun now in the summer, but a photo-trip to the southeast of Norway have its moments.... 


Myrhauk hunn, Fokstumyra, Dovrefjell // Female Hen-harrier, Fokstumyra, Dovrefjell

 Spillende dobbeltbekkasin // Great Snipe


Lappugle, Hedmark // Great-grey Owl in Hedmark

Jaktende lappugle // Hunting Great-grey Owl
 
Lappugle // Great-grey Owl
 Jaktende lappugle // Hunting Great-grey Owl

Lappuglevinge // Great-grey Owl showing its wings
 Perleugle kikker ut fra hjemmet sitt // Boreal Owl peeking out Slaguglemor passer på at inntrengerne ikke kommer for nære i Hedmarksskogene// Ural Owl


Syngende hortulan // Ortolan Bunting Voksen hann tornskate // Adult male Red-backed Shrike
Voksen hunn tornskate // Female Red-backed Shrike

Grønnstilk //  Wood Sandpiper

Sivspurv // Reed Bunting

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar