lørdag 16. august 2014

Svalefest i Lofoten // Storm Petrel-feast in Lofoten!


Flere havlirer ble sett rundt båten på våre to dager til sjøs // Several Marx Shearwater was seen on our two days with pelagic trips.


Sjøfuglturer med Lofoten Birding
Havområdene utenfor Røst er et av de absolutt beste områdene i Norge for å få oppleve havsvaler, stormsvaler, lirer og andre sjøfugler. Forventningene var høye når vi "satte seil" og dro ut på Røsthavet 11. og 12. august. Turen ut til målet tok en liten time.

Bøtter fulle av nedfryst lever ble senket i vannet. Sjøfugler som havsvaler og lirer har god luktesans, og det tok ikke lang tid før de første fuglene var på plass: havsvaler, havlirer, havsuler, tyvjoer, rødnebbterner, havhest, alkefugl og en rekke måker. Antall havsvaler økte jevnt og trutt under våre opphold begge dager. Stormsvalen uteble denne gangen, men er en art som ofte sees her ute. 

Flere av de nevnte artene er vanskelig å få sett fra land, de holder seg på det åpne havet det meste av livet, og kommer kun til land for å hekke på øyer ytterst på kysten. 

Hav- og stormsvalene ankommer Røst i midten av juni. Mot slutten av august blir de mindre aktive rundt båter, og mer opptatt av hekkingen. 


//

Pelagic trip with Lofoten Birding
Pelagic trips outside Røst is one of the best areas for experiencing species like the European Storm Petrel, Leach´s Storm Petrel, Marx Shearwater, Sooty Shearwater, Arctic Skuas, Puffins, Fulmars and more. It is interesting all year, but midt June to late August is the perfect time to go on a pelagic trip.

The expectations where high as we reached the area outside Skomvær fyr at Røst 11. and 12. august. Using liver we managed to get close to about 50 European Storm Petrels, several Manx Shearwaters, Gannets, Arctic Skuas and other nice birds.

Havsvale // European Storm Petrel 
En ekte sjøfugl - havsvalen glir perfekt over bølgende // Perfect adoptet to the sea the European Storm Petrel are dancing over the waves 
Ved hjelp av lever lokket vi cirka 50 havsvaler til oss // Using liver, we attracted 50 Storm Petrels to our boat


Havsvale
Svært få mennesker har sett havsvale, dettte en av de mest mytebelagte fugleartene vi har.  Havsvalen er Atlanterhavets minste sjøfugl, på størrelse med en stær. Tross navnet er den egentlig ikke en svale, men hører til stormpetrellene (stormfuglene), og er i slekt med de store albatrossene. Denne meget spesielle arten holder til utenfor kysten av Afrika store deler av året, men når sommeren kommer til Norge, trekker fuglene nordover. Havsvalen er en utpreget pelagisk art, og kommer sjeldent nært land.

Det er altså kun om natten disse fuglene nærmer seg kysten, på streif og på leting etter hekkeplasser. Mørket er havsvalens beste venn. Forklaringen ligger blant annet i at de er lette bytter for måker, og kan derfor utnytte de mulighetene som fravær av lys gir. De fleste havsvaler hekker i Nord- Norge, og når lyset gradvis forsvinner, tar havsvalene over fuglefjell, gressbakker og sprekker ytterst i havgapet. Nettopp det faktum at det på den nordlige halvkule er så lyst om sommeren, gjør at havsvalen utsetter hekkingen til august. Ruge- og ungetiden er lang, og de siste havsvalene forlater ikke Nord- Norge før i desember. Mens vi styrer med juleinnkjøp og adventstid, tar havsvalene fatt på veien sørover igjen.

I Norge er det kanskje mest sjøfolk som kjenner disse fuglene, og det er ofte knyttet overtro til havsvalen. En utbredt oppfatning går ut på at om man røren en stormpetrell (for eksempel en som har landet på et skip), så forteller det om den visse død for den som rører den, eller i den nære familie. Stormpetrellene ble sett på som sjelefugler, og druknede sjømenn ble reinkarnert som stormpetreller.

Uheldigvis for fugler og dyr flyter mye søppel rundt omkring i Nordsjøen. Dette kommer fra skipsfart, oljeindustri og rekreasjoner langs kysten, og omfatter kjemisk avfall, tjæreklumper og plastbiter. Fugler som stormpetrellene og mange andre sjøfugler (blant annet havhest) finner maten sin på sjøoverflaten, og forveksler dette med mat. Det ufordøyde søppelet blir værende i magesekken, og er svært skadelig. Dette er bare et av utallige eksempel på ulike elementer som forringer og fortærer norsk natur, dag for dag. Forskingsprosjektet ”Save the North Sea” har funnet ut at Nordsjøen forsøples av om lag 20.000 tonn avfall hvert år. Av dette synker 70% til bunns, 15% flyter på overflata og 15% blir skylt i land. 

//

European Storm Petrel 
European Storm Petrel is the smallest seabird in the Atlantic Sea, Starling-sized. Wintering outside Africa, they migrate north during the spring, and reach their breeding ground at Røst in June. They breed in the autumn, when other seabirds have left the colony.

Among fishermen this bird is concidered to bring bad luck, and there is a lot of different superstitions related to its appearance. 

These birds feeds on the surface at sea, thus it is specially exposed to eating plastic and garbage. "Save the North Sea" claims that 20.000 tons of waste is spread into the ocean each year, and 15% of this floats on the surface.
Havhest (mørk fase) // Fulmar (dark morph)
Ung rødnebbterne // First-year Arctic Tern
Fulle av forventninger // Expectations as we head out
Bøtte full av lever, vår "hemmelige" våpen // A bucket full of liver, out "secret" weapon
Til sjøs // At sea
En ekstra båt ble brukt for å komme enda nærmere sjøfuglene // Using a second boat to get even closer
Mye fugl og mye moro! // A lot of birds and a lot of fun
Bilder // Pictures: Håvard Eggen + Aina G. Wingan


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar