onsdag 14. mai 2014

Berganda tilbake med gjest// Greater Scaup with friend

Taffelanda // The Common Pochard
Berganda er en av de mer eksklusive hekkefuglene vi har i Lofoten. Den siste uka er det kommet tilbake flere fugler i Vestvågøy. Opptil 60 fugler er sett på de mest gunstige lokalitetene i mai-juni tidligere år, og noen par hekker. 

I fjor hadde bergendene følge av en taffeland hann, og trolig samme fugl slo følge med bergendene nordover i år også. Dette er to nokså nært beslekta arter. På trekklokaliteter i Sør-Norge, der taffelanda er mer vanlig, finner man ofte disse to artene i samme område. 

//

One of the more exclusive breeding species to be found in Lofoten is the Greater Scaup. Now there are quite a few birds migrating back in our area. There has been counted up to 60 birds in the best locality in May-June, where some pair may breed. 

As last year, a drake Common Pochard, also have found its way up north, together with the Greater Scaup. The two species are closely related, and can often be seen together at migration- and wintering sites in the south of Norway, where Common Pochard is more common. 


Par bergand // Pair with Greater Scaup 

Hann // Male
Bergand, taffeland og ærfugl // Greater Scaup, Common Pochard and Eiders 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar