fredag 2. mai 2014

Mer halsbånd // More Collared


Vi dro tilbake til halsbåndfluesnapperen i dag, for bedre og flere bilder. Kikkerten var knapt løftet på lokaliteten før den satt rett foran oss langs veien, med sitt karakteristiske åsyn i svart og hvitt. 

Dette flotte funnet fremstår fortsatt som et eventyr, og en skikkelig god start på vårtrekket av fugler som overvintrer i Afrika, og som nå vender nesen nordover.

Halsbåndfluesnapperen hekker sørøst i Europa og Sørvest i Asia. Det hekker også halsbåndfluesnappere på Gotland og Öland i Sverige. I likehet med vår hjemlige svarthvit fluesnapper overvintrer halsbåndfluesnapperen i Afrika. 

//

The Collared Flycatcher is still present, and today we can offer you more and better pictures. This is a major rarity in Western Europe, with May as the best time of year to find this handsome bird. It breeds in Eastern parts of Europe and Western parts of Asia, with some pair also breeding in Sweden. 

Enjoy the images!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar